Στόχοι του Κέντρου ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Να δώσει λύσεις σε οποιοδήποτε κινητικό, γνωστικό μαθησιακό, επικοινωνιακό, αισθητηριακό ή άλλης φύσης πρόβλημα του παιδιού.

– Να αξιολογήσει σωστά το παιδί, ώστε να βγάλει στην επιφάνεια όλες τις δυνατότητές του.

– Να συνεργαστεί και να εκπαιδεύσει τους γονείς του παιδιού, ώστε να συμμετέχουν και αυτοί αποτελεσματικά στην αποκατάσταση του και ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας να προτείνει εξατομικευμένο οικογενειακό πλάνο παρέμβασης.

– Να προσφέρει συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο παιδί και την οικογένεια του, εφόσον χρειάζεται.

– Να συνεργαστεί με όλες τις ειδικότητες, προς όφελος του παιδιού.

 

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 •  Φυσικοθεραπεία & Εργοθεραπεία, σύμφωνα με την προσέγγιση της Νευροεξελικτικής Αγωγής της μεθόδου Bobath N.D.T.
 • Εργοθεραπεία, σύμφωνα με τις αρχές της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration), για την οποία διαθέτει ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα.
 • Εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας (Νοηματική, Μakaton).
 • Αίθουσα Snoozelen για αισθητηριακή προσέγγιση και ευαισθητοποίηση.
 • Θεραπευτικά προγράμματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Πρόγραμμα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας
 • Ξεκινά από τις 9 το πρωί, με προσέλευση των παιδιών με ειδικό μεταφορικό μέσο, από το σπίτι προς το Κέντρο και αντίστροφα. Τα παιδιά εντάσσονται σ’ ένα πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής, ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
 • Στα πλαίσια της θεραπευτικής αγωγής, απολαμβάνουν υπηρεσίες εξατομικευμένου χαρακτήρα, όπως: φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου.

 

 • Η θεραπευτική παρέμβαση αφορά:

– την ανάπτυξη & βελτίωση της λεπτής αδρής κινητικότητας & συντονισμό των κινήσεων,

 – τη βελτίωση και απόκτηση των βασικών αναπτυξιακών δεξιοτήτων,

– την εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής και

– την ανάδειξη της απαραίτητης συμπεριφοράς για την ομαλή κοινωνική ένταξη.

 

 • Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες υποστηρικτικού θεραπευτικού χαρακτήρα, όπως Ειδική Παιδαγωγική, εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, κ.λ.π.

 

 • Γυμναστική μουσικοθεραπεία

 • Στα πλαίσια της κοινωνικής τους ένταξης, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός του Κέντρου, ώστε τα παιδιά να μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητές τους και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης.

 

Μια εξειδικευμένη ομάδα με ειδικότητες:

 • ορθοπεδικού,
 • παιδοψυχολόγου,
 • εργοθεραπευτή,
 • λογοθεραπευτή,
 • ειδικού παιδαγωγού,
 • φυσιοθεραπευτή,
 • κοινωνικού λειτουργού,
 • νοσηλευτή,

φροντίζει αδιάκοπα τα παιδιά…

 

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ, πέρα από Κέντρο Διημέρευσης Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, λειτουργεί και ως χώρος κοινωνικοποίησης, όπου δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να ψυχαγωγούνται, να δραστηριοποιούνται και να επικοινωνούν μέσα από τις πιο απλές, αλλά ταυτόχρονα καίριας σημασίας εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής.

Παράλληλα, στην ΕΜΠΝΕΥΣΗ λειτουργεί καθημερινό εξωτερικό πρόγραμμα, για παιδιά που έχουν ανάγκη από συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση.

Ειδικότερα, τα στάδια που ακολουθούνται για το κάθε παιδί με αναπηρία που διημερεύει στο Κέντρο ή / και ακολουθεί κάποια θεραπευτική συνεδρία είναι τα ακόλουθα:

 • Αξιολόγηση
 • Διάγνωση
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση
 • Διημέρευση
 • Συμβουλευτική
 • Επόπτευση – παρακολούθηση
 • Ορθωτικά βοηθήματα
 • Εφαρμογή αυτονομίας
 • Έρευνα

 

Στην ΕΜΠΝΕΥΣΗ υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο Τμήμα Εργοθεραπείας και Αυτοεξυπηρέτησης – Διδασκαλίας Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής, με:

block-buildingΟλόκληρη σειρά εργαλείων και βοηθημάτων (κουτάλια, μαχαίρια, ειδικές λαβές, νάρθηκες, κλπ.) σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ώστε να διευκολύνεται στη χρήση τους ο ασθενής με προβλήματα στα άνω άκρα και την άκρα χείρα και να εκπαιδεύεται για χρήση, τόσο το Κέντρο, όσο και στον χώρο που ζει.

 • Πάγκους εργασίας για την κατασκευή ναρθήκων,
 • Μουσικά όργανα,
 • Τραπέζια θεραπειών δεξιοτήτων,
 • Εκπαιδευτικά βοηθήματα και δοκιμασίες αξιολόγησης,
 • Ειδικά διαμορφωμένο χώρο – προσομοίωση κατοικίας που περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα (ηλεκτρικά σκεύη και ειδικά προσαρμοσμένα βοηθήματα για να χρησιμοποιούνται από ασθενή με κινητικές δυσλειτουργίες ή / και άλλες αναπηρίες στις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής), τουαλέτα με ειδικά βοηθήματα, τηλεχειριζόμενο κρεβάτι, τραπέζι εργοθεραπείας με καρέκλες, γραφείο, ράμπες εκπαίδευσης.

 

Οι θεραπευτές αξιολογούν με ειδικά εργαλεία και δοκιμασίες αξιολόγησης:

 • τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και τις μεταφορές τους ασθενούς,
 • την ενεργητική, παθητική κινητικότητα, την αισθητικότητα, την λειτουργική ικανότητα του ασθενούς,
 • την κατοικία και τον χώρο εργασίας του, όταν αυτό κρίνεται ως απαραίτητο.

 

Συνοπτικά, οι φάσεις της «παραγωγικής» διαδικασίας του κέντρο θα μπορούσαν να διακριθούν ως εξής:

 

1η Φάση

Γίνεται είσοδος των παιδιών στον χώρο του κέντρου με σκοπό, είτε την διημέρευση, είτε την πραγματοποίηση κάποιας συνεδρίας. Σε αυτή την φάση εισέρχονται παιδιά με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες με απώτερο στόχο την αποκατάσταση τους (η οποία μπορεί να είναι και πλήρης σε περίπτωση κινητικών προβλημάτων προσωρινού χαρακτήρα, π.χ. τραυματισμός σε κάτω άκρο) ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 

2η Φάση

Σε αυτή τη φάση η αποκατάσταση / εκπαίδευση των παιδιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριο μέλημα είναι η δημιουργία μιας δυναμικής που θα οδηγήσει –με την πάροδο του χρόνου- στα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο παρόν στάδιο γίνεται συνεχής αξιολόγηση της πορείας του κάθε παιδιού και ταυτόχρονα πραγματοποιείται η ενημέρωση των γονέων.

 

3η Φάση

Η φάση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της «παραγωγικής» διαδικασίας για το κάθε παιδί. Κατά το στάδιο αυτό διαπιστώνεται από το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου το κατά πόσο έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση των προβλημάτων, τι είδους δεξιότητες αναπτύχθηκαν και σε περίπτωση που τα αποτελέσματα ικανοποιούν τόσο τους θεραπευτές, όσο και τους γονείς, το παιδί εξέρχεται από το κέντρο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των παραπάνω φάσεων, εκτός από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του βαθμού αυτοεξυπηρέτησης του παιδιού, συνεπάγεται την ανακούφιση και επιμόρφωση των οικογενειών τους. Οι γονείς θα είναι πλέον σε θέση να χειρίζονται αποτελεσματικότερα την ιδιαιτερότητα του παιδιού τους.

 

Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας του Κέντρου

Ο υπεύθυνος ιατρός του κέντρου σε συνεργασία με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας αναλαμβάνουν να αναζητήσουν και να προσεγγίσουν τους ενδιαφερόμενους (οικογένειες με παιδιά που έχουν τις συγκεκριμένες αναπηρίες) της ευρύτερης περιοχής.

Η αναζήτηση ξεκινάει από:

– Προσωπικές επαφές των μελών της επιστημονικής ομάδας, π.χ. εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, οι οποίοι πριν την απασχόλησή τους στο Κέντρο προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κατ’ οίκον, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες του Νομού.

– Στοιχεία των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

– Σχολικές μονάδες του νομού

– Υγειονομικές επιτροπές

– Παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ύψος των νοσηλείων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους πριν την εγγραφή των παιδιών στο Κέντρο. Από τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι αποφασίζουν την εγγραφή του παιδιού στο Κέντρο, η οικονομική υπηρεσία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών (εγγραφή, πληρωμή νοσηλείων) και προχωρά στη δημιουργία ατομικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τους οικονομικούς διακανονισμούς, τον ιατρικό φάκελο του παιδιού και άλλα προσωπικά στοιχεία που μπορεί να κριθούν απαραίτητα.

Με το πέρας των παραπάνω διαδικασιών ξεκινά το ημερήσιο πρόγραμμα θεραπευτικών δραστηριοτήτων του παιδιού. Με τη συμβολή του υπεύθυνου ιατρού, καταρτίζεται κατάλληλο πρόγραμμα, στο οποίο αναφέρονται οι ημέρες και οι ώρες που το κάθε παιδί βρίσκεται στο Κέντρο. Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ αναλαμβάνει την μεταφορά των παιδιών από και προς το Κέντρο, μέσω ειδικά διαμορφωμένου λεωφορείου που διαθέτει. Η παραπάνω μέριμνα έχει ληφθεί λόγω της ειδικής κατάστασης των παιδιών (απαιτούνται τροποποιημένα μεταφορικά μέσα), αλλά και για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι ή χωρίς μεταφορικό μέσο γονείς.

Κατά την παραμονή στο Κέντρο, τα παιδιά –ανάλογα με τις ανάγκες τους- υποβάλλονται σε ειδικά ή ομαδικά προγράμματα αποκατάστασης – αποθεραπείας, όπως φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και ειδική νοσηλευτική φροντίδα, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου. Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται και η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παιγνίδια που το Κέντρο προσφέρει.

Για τις ανάγκες του Κέντρου λειτουργεί, μέσα στον χώρο, παρασκευαστήριο τροφίμων (ο εφοδιασμός του οποίου γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, με πιστοποιημένα προϊόντα) προκειμένου να είναι δυνατή η σίτιση των παιδιών που διημερεύουν στο Κέντρο. Στο διάστημα της διημέρευσης αξιολογείται τακτικά η πορεία εξέλιξης του κάθε παιδιού, ποσοτικοποιείται η πρόοδός του και καταχωρίζεται στον ατομικό του φάκελο. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί πως σε όλα τα στάδια της θεραπείας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται διαρκώς από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου. Η συνεχής αυτή ενημέρωση πραγματοποιείται σε τακτικές συναντήσεις, κατά τις οποίες οι γονείς μπορούν πληροφορηθούν την εξέλιξη της θεραπευτικής αγωγής του παιδιού τους, να βρουν απαντήσεις σε απορίες τους, αλλά και να προτείνουν ιδέες που θεωρούν ότι μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους. Εκτός από την ενημέρωση, οι γονείς καθοδηγούνται στο πώς να συνεχίσουν τη θεραπεία στο σπίτι. Έτσι, καθίστανται ικανοί να χειρίζονται και να παρεμβαίνουν στην καθημερινή ζωή του παιδιού τους με τον βέλτιστο τρόπο. Αυτού του τύπου οι συναντήσεις βοηθούν και το επιστημονικό προσωπικό να ενημερωθεί με τη σειρά του για τη συμπεριφορά του παιδιού εκτός θεραπευτηρίου και εκμεταλλευόμενο αυτή την ανάδραση να τροποποιήσει ή να εξατομικεύσει το πρόγραμμα θεραπείας. Τέλος, ως επικουρική υπηρεσία παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς, με απώτερο στόχο την ανακούφιση, αλλά και εκπαίδευσή τους.

Οι θεραπευτές του Κέντρο είναι σε θέση να αποφανθούν για το εάν μια θεραπεία ολοκληρώθηκε ή όχι. Από τη στιγμή που διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της θεραπείας, το παιδί παύει –με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, πάντα- να επισκέπτεται το Κέντρο. Απόλυτα επιτυχής θεωρείται η θεραπεία, λόγω της οποίας αφενός το παιδί κατάφερε να αναπτύξει κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες και να αυξήσεις τον βαθμό αυτοεξυπηρέτησής του, αφετέρου οι οικογένειες έμαθαν πώς να χειρίζονται αποτελεσματικά της ιδιαιτερότητα του παιδιού τους και να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους.