Σύνδρομο Lennox – Gastaut (LGS), επίσης γνωστό ως Σύνδρομο Lennox, αποτελεί μια δύσκολη να μεταχειριστεί μορφή επιληψίας, που συχνότερα εμφανίζεται μεταξύ του δεύτερου και έκτου έτους του ζωής του παιδιού και χαρακτηρίζεται από τις συχνές συλλήψεις και τους διαφορετικούς τύπους σύλληψης και συνοδεύεται συχνά κοντά διανοητική καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς.